Aves > Strigiformes > Tytonidae > Tyto > Tyto alba > Tyto alba schmitzi

subspecies: Tyto alba schmitzi (Barn Owl, )