Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes oleagineus > Mionectes oleagineus assimilis

subspecies: Mionectes oleagineus assimilis (Ochre-bellied Flycatcher, )