Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes oleagineus > Mionectes oleagineus pacficus

subspecies: Mionectes oleagineus pacficus (Ochre-bellied Flycatcher, )