Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes oleagineus > Mionectes oleagineus abdominalis

subspecies: Mionectes oleagineus abdominalis (Ochre-bellied Flycatcher, )