Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes oleagineus > Mionectes oleagineus dorsalis

subspecies: Mionectes oleagineus dorsalis (Ochre-bellied Flycatcher, )