Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Mionectes > Mionectes oleagineus > Mionectes oleagineus oleagineus

subspecies: Mionectes oleagineus oleagineus (Ochre-bellied Flycatcher, )