Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Leptopogon > Leptopogon superciliaris > Leptopogon superciliaris pariae

subspecies: Leptopogon superciliaris pariae (Slaty-capped Flycatcher, )