Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Fluvicolinae > Sublegatus > Sublegatus arenarum > Sublegatus arenarum arenarum

subspecies: Sublegatus arenarum arenarum (Northern Scrub-Flycatcher, )