Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Fluvicolinae > Sublegatus > Sublegatus arenarum > Sublegatus arenarum atirostris

subspecies: Sublegatus arenarum atirostris (Northern Scrub-Flycatcher, )