Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Fluvicolinae > Sublegatus > Sublegatus arenarum > Sublegatus arenarum pallens

subspecies: Sublegatus arenarum pallens (Northern Scrub-Flycatcher, )