Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Fluvicolinae > Sublegatus > Sublegatus arenarum > Sublegatus arenarum orinocensis

subspecies: Sublegatus arenarum orinocensis (Northern Scrub-Flycatcher, )