Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Pseudotriccus > Pseudotriccus pelzelni > Pseudotriccus pelzelni pelzelni

subspecies: Pseudotriccus pelzelni pelzelni (Bronze-olive Pygmy-Tyrant, )