Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Todirostrum > Todirostrum cinereum > Todirostrum cinereum cinereum

subspecies: Todirostrum cinereum cinereum (Common Tody-Flycatcher, )