Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Todirostrum > Todirostrum cinereum > Todirostrum cinereum peruanum

subspecies: Todirostrum cinereum peruanum (Common Tody-Flycatcher, )