Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Todirostrum > Todirostrum cinereum > Todirostrum cinereum coloreum

subspecies: Todirostrum cinereum coloreum (Common Tody-Flycatcher, )