Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Onychorhynchus > Onychorhynchus coronatus > Onychorhynchus coronatus occidentalis

subspecies: Onychorhynchus coronatus occidentalis (Royal Flycatcher, )