Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Onychorhynchus > Onychorhynchus coronatus > Onychorhynchus coronatus coronatus

subspecies: Onychorhynchus coronatus coronatus (Royal Flycatcher, )