Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Onychorhynchus > Onychorhynchus coronatus > Onychorhynchus coronatus swainsoni

subspecies: Onychorhynchus coronatus swainsoni (Royal Flycatcher, )