Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Terenotriccus > Terenotriccus erythrurus > Terenotriccus erythrurus fulvigularis

subspecies: Terenotriccus erythrurus fulvigularis (Ruddy-tailed Flycatcher, )