Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Terenotriccus > Terenotriccus erythrurus > Terenotriccus erythrurus venezuelensis

subspecies: Terenotriccus erythrurus venezuelensis (Ruddy-tailed Flycatcher, )