Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius villosus > Myiobius villosus schaeferi

subspecies: Myiobius villosus schaeferi (Tawny-breasted Flycatcher, )