Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius villosus > Myiobius villosus peruvianus

subspecies: Myiobius villosus peruvianus (Tawny-breasted Flycatcher, )