Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Troglodytes > Troglodytes hiemalis > Troglodytes hiemalis pullus

subspecies: Troglodytes hiemalis pullus (Winter Wren, )