Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Troglodytes > Troglodytes hiemalis > Troglodytes hiemalis muiri

subspecies: Troglodytes hiemalis muiri (Winter Wren, )