Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Troglodytes > Troglodytes hiemalis > Troglodytes hiemalis helleri

subspecies: Troglodytes hiemalis helleri (Winter Wren, )