Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Troglodytes > Troglodytes hiemalis > Troglodytes hiemalis koenigi

subspecies: Troglodytes hiemalis koenigi (Winter Wren, )