Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Troglodytes > Troglodytes hiemalis > Troglodytes hiemalis idius

subspecies: Troglodytes hiemalis idius (Winter Wren, )