Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Troglodytes > Troglodytes hiemalis > Troglodytes hiemalis mosukei

subspecies: Troglodytes hiemalis mosukei (Winter Wren, )