Aves > Passeriformes > Troglodytidae > Troglodytes > Troglodytes hiemalis > Troglodytes hiemalis ogawae

subspecies: Troglodytes hiemalis ogawae (Winter Wren, )