Aves > Passeriformes > Ptiliogonatidae > Ptiliogonys > Ptiliogonys cinereus > Ptiliogonys cinereus otofuscus

subspecies: Ptiliogonys cinereus otofuscus (Gray Silky-flycatcher)