Aves > Passeriformes > Ptiliogonatidae > Ptiliogonys > Ptiliogonys cinereus > Ptiliogonys cinereus cinereus

subspecies: Ptiliogonys cinereus cinereus (Gray Silky-flycatcher)