Aves > Passeriformes > Ptiliogonatidae > Ptiliogonys > Ptiliogonys cinereus > Ptiliogonys cinereus pallescens

subspecies: Ptiliogonys cinereus pallescens (Gray Silky-flycatcher)