Aves > Passeriformes > Ptiliogonatidae > Ptiliogonys > Ptiliogonys cinereus > Ptiliogonys cinereus molybdophanes

subspecies: Ptiliogonys cinereus molybdophanes (Gray Silky-flycatcher)