Aves > Apodiformes > Trochilidae > Phaethornithinae > Threnetes > Threnetes ruckeri > Threnetes ruckeri venezuelensis

subspecies: Threnetes ruckeri venezuelensis (Band-tailed Barbthroat, )