Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius atricaudus > Myiobius atricaudus atricaudus

subspecies: Myiobius atricaudus atricaudus (Black-tailed Flycatcher, )