Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius atricaudus > Myiobius atricaudus portovelae

subspecies: Myiobius atricaudus portovelae (Black-tailed Flycatcher, )