Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius atricaudus > Myiobius atricaudus modestus

subspecies: Myiobius atricaudus modestus (Black-tailed Flycatcher, )