Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius atricaudus > Myiobius atricaudus adjacens

subspecies: Myiobius atricaudus adjacens (Black-tailed Flycatcher, )