Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius atricaudus > Myiobius atricaudus connectens

subspecies: Myiobius atricaudus connectens (Black-tailed Flycatcher, )