Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius atricaudus > Myiobius atricaudus snethlagei

subspecies: Myiobius atricaudus snethlagei (Black-tailed Flycatcher, )