Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Myiobius > Myiobius atricaudus > Myiobius atricaudus ridgwayi

subspecies: Myiobius atricaudus ridgwayi (Black-tailed Flycatcher, )