Aves > Passeriformes > Zosteropidae > Zosterops > Zosterops japonicus > Zosterops japonicus stejnegeri

subspecies: Zosterops japonicus stejnegeri (Japanese White-eye, )