Sign in

Aves > Strigiformes > Tytonidae > Tyto > Tyto alba > Tyto alba alba

subspecies: Tyto alba alba (Barn Owl, )