Sign in

Aves > Passeriformes > Turdidae > Catharus > Catharus dryas > Catharus dryas dryas

subspecies: Catharus dryas dryas (Yellow-throated Nightingale-Thrush)